Mart en Vera in Sudan januari 2014

In Januari 2014 zijn Mart Blokland en partner Vera Blokland op een uitnodiging van een nicht van hen, Kitty Scholten, naar Sudan gegaan om daar een training te geven gebaseerd op de haptonomie.

Er zijn 4 trainingsdagen geweest: 2 in Kharthoum en 2 in Wad Medani.

De training werd gegeven aan de hand van de 7 Life skills: weet wie je bent; durf te dromen; maak keuzes; zoek verbinding; denk creatief; kom in beweging; hou vol.

Dit zijn 7 leefregels die je kunt gebruiken als uitgangspunten om je leven richting en inhoud te geven.Zie www.7lifeskills.orgDe training is gegeven aan trainers van de stichting SCDD,  Sudanees Center for Democraty and Development.Deze stichting is opgericht door 2 politici, een van de regeringspartij en een van de oppositie, die zonder het woord ‘polderen’ te kunnen uitspreken, zijn gaan streven naar de dialoog tussen de mensen in hun land om van daaruit democratie op te bouwen. De organisatie geeft trainingen en richt zich vooral op jongeren met o.a. als doel:

Het ontwikkelen van hun zelfbewustzijn, hun autonome denken.Er wordt hen geleerd kritisch te kijken naar de samenleving, hun opvoeding en de islam.Dat ‘democratie’ in Sudan nog verre van gewoon is en het streven in die richting nog vaak als verdacht wordt gezien blijkt wel uit het feit dat Osama, de partner van Kitty, bij het aanvragen van de verblijfs-visa de eerste D van de SCDD ‘per ongeluk’ maar heeft weggelaten.Het zou anders zo maar kunnen dat de trainingen door de geheime dienst verboden zouden worden. Iets wat de organisatie eerder bij trainingen heeft meegemaakt. Uiteindelijk is de training een succes gebleken en zijn met name op de tweede dag nieuwe inzichten verworven en veel ‘Sudanese kwartjes’ gevallen. In feite nog erg snel, omdat zij deze manier van trainen, waarbij vooral heel praktisch wordt gewerkt, in geen enkel opzicht gewend zijn. De 7 Life Skills bleken een steeds duidelijker handvat voor hen te worden om situaties aan te gaan en ervaringen op te doen.De reacties waren na afloop zeer positief en er was duidelijk behoefte aan meer. Aan de hand van de observaties en aantekeningen van Vera was achteraf een goede reconstructie van het trainingsproces mogelijk en van daaruit zal een ‘hand-out’ voor de trainers gemaakt worden.We werden uitgebreid bedankt na de training en als trainer en co-trainer kregen Vera en ik  een prachtige oorkonde overhandigd door de directuer van de SCDD en een diplomaat van de Nederlandse ambassade die aan het laatste deel van de training had mee gedaan. Na de training werd nog een lezing over ‘Vertrouwen’ , een belangrijk onderwerp in een land als Sudan, gepland. Deze lezing werd gehouden in een prachtige traditionele Sudanese half-open  ‘zaalruimte’ gebouwd van met touw geknoopte palen en bedekt met huiden.Het gebouw stond in een soort Sudanees openluchtmuseum waar allerlei woonvormen van traditionele nomadenstammen te zien waren. De lezing werd bezocht door zo’n 40 mensen, met name trainers en vooral het deel over emoties sprak mensen aan. Het openlijk en adequaat omgaan met emoties is in de Sudanese cultuur van strikte traditionele gehoorzaamheid ‘not-done’ en er heerst veel verborgen angst, onderdukte agressie en een vaak verlammend wantrouwen. Er kwamen veel reacties en vragen los waaruit af te lezen was dat er steeds meer begon te leven. Tussen alle verplichtingen door hebben we terloops steeds meer van Sudan leren kennen.